Vrak.se

Uppdatering pågår ...


Nytt spännande innehåll 2020 - Vi kommer att lista kända vrak samt av allmänheten inrapporterade objekt mm. Projektet (Vrak.se) kan eventuellt överlåtas om det kommer alla parter tillgodo. Önskad pris 35,000 kr.


Mottagna bud | 8000 kr